Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN poznali dokładny skład smogu.

Smog jest niebezpieczny dla naszego zdrowia, dlatego Instytut Chemii Fizycznej PAN, wraz z innymi placówkami naukowo-badawczymi, jest autorem innowacyjnej metody chemicznej analizy drobin pyłu zawieszonego, czyli smogu. Aby móc posługiwać się tą metodą, trzeba dysponować nowoczesnym laboratorium chemicznym. Instytut Chemii Fizycznej PAN szczegółowo opisuje opracowaną metodę na https://www.e-bip.org.pl/ichf/, tam też znajdziesz kontakt do dra hab. inż. Rafała Szmigielskiego, profesora Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Warto podkreślić, że Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk prowadząc badania składu chemicznego smogu, korzystali z dofinansowania z grantu konsorcyjnego OPUS Narodowego Centrum Nauki.IChF z Warszawy
Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel. 22 343 2000